Skip to content

Blosse, één in opvang en onderwijs

Heerhugowaard
www.blosse.nl

Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. Met ruim 1.000 medewerkers – verdeeld over 27 kindcentra en een servicebureau – richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: de kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Wij bereiden onze kinderen voor op de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.
Wij zijn voortdurend op zoek naar personeel, met name leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Voor de laatstgenoemden zijn soms ook combinatiefuncties mogelijk!